Link

НИЩО ОБЩО (с журналистиката)

Умът ми не го побира! И понеже гледам да съм позитивна, ще ви спестя емоцията, която Диана Найденова предизвиква у крехкото ми същество. Чудесни впечатления обаче имам от стоицизма, с който г-н Цветков запази достойнството си в този разговор.

За конец – две думи с малко уточнение: НИЩО ОБЩО (с журналистиката).