Малко късно коментирам тема, която май вече не е гореща, но смятам, че е важно да не се третира просто като “всяко чудо за три дни”. Темата е актуална от доста госини насам и ще бъде занапред. Постът на Милена е единствената позиция, която прочетох по конкретния повод, която напълно съвпада с моята и я обяснява по много елегантен и точен начин!

Милена Стратиева

Само според мен ли не е нормално едни хора да се извиняват вместо други хора?

Мисля, че вече цяла България разбра как едни ученици “се изгавриха” с портрети на личности от нашата история, а “други се извиниха“.

И само според мен ли не е нормално да се поставя акцент на етническия произход на тези младежи?

Само аз ли имах съученици, които се качваха с обувките по чиновете и обръщаха портретите по стените с главата надолу и после се забавляваха на реакциите на учителите. Лепяха тиксо на вратата, така че то да залепне по дрехите на учителката, когато тя отвори вратата и пристъпи прага на стаята… и какви ли не други глупости. И тогава не знаех защо го правеха, и сега не знам. Знам, че не бяха роми и нямахме телефони да снимаме и нямаше фейсбук…

В същото време имах и съученик от ромски произход, който

View original post 162 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s