НИЩО ОБЩО (с журналистиката)

Умът ми не го побира! И понеже гледам да съм позитивна, ще ви спестя емоцията, която Диана Найденова предизвиква у крехкото ми същество. Чудесни впечатления обаче имам от стоицизма, с който г-н Цветков запази достойнството си в този разговор.

За конец – две думи с малко уточнение: НИЩО ОБЩО (с журналистиката).

3 thoughts on “НИЩО ОБЩО (с журналистиката)

  1. Аз журналист в това студио не видях. Само някаква бивша сержантка от КГБ или Гестапо, не знам, нещо крещеше на един човек и го малтретираше, за това предаване ли става дума?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s