КСО страсти в четвъртък

значи, и едното и другото събитие бяха за мен добра инвестиция на време.

всъщност, лекцията в СУ за работещите модели в КСО се провали. нямаше студенти, освен един – Зравко, който беше от групата на организаторите. всъщност те бяха повече на брой от нас гостите и бе взето решение лекцията да се превърне в кръгла маса. получи се супер! удоволствие беше да обсъждам с млади хора какво можем да направим за други млади хора, какви практични стъпки можем да предприемем, за да свържем бизнеса с образователните институции, как да направим бизнеса достъпен за онези, които нямат достъп до образователни инситуции и пр.

какво следва (все още неофициално и подлежи на промяна):

  • ФСПВ ще обедини усилия с AIESEC за подпомагане на младежи, израснали в домове за деца да стартират малък бизнес с помощта на ментори – студенти;
  • роди се идея за конкурс за есе на тема “Аз искам различно бъдеще” , който си поставя амбициозни цели за диалог с властта и др. инициатор – Глобалния договор на OОН със съдействието на ВУЗФ, JCI, AIESEC, ФСПВ.
  • нови срещи на тема КСО предназначени за млади хора и предприемачи.

традиционното четвъртъчно мероприятие в М3 за мен остави въпроси без отговор. или ми даде отговор, който отказвам да приема. вярано е, че сред PR-и няма как да е по-различно, но не съм съгласна, че трбява да измерваме ефекта от социалната отговорност на дадена компания по медииното й отразяване. докато КСО политиките на фирмите измерват приоритетно този показател, усилията ни в социалната отговорност ще се изчерпват със спорадични кампании с ограничен ефект.

дискусията беше жива и ми харесаха позициите на специалните гости. на първо място, споделям мнението на Борис Колев, че социалната отговорност, за да е такава, трябва да произтича от стабиления морал и ценности на гражданина (корпоративен и физически). Радина закова, че не може една  компания да е отговорна към света около нея ако на първо място не е отговорна към своите служители. Борис Луканов беше сдържан по въпросите за традиционните медии, или по-скоро скромен за ролята на нетрадиоционните (блоговете и др.).

темата е гореща. ще се говори (и пише) още!

аз те оставям с въпрос за размисъл: “Какво печели света от твоето присъствие в него?” (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s